Shahid Ashrafi Esfahani

  • Cod IATA: KSH
  • Deserveste: Kermashah, Iran
  • Adresa: Kermanshah Province, Kermanshah, 3rd Jahad St
  • Telefon: 083 3432 6611
  • Website: http://kermanshah.airport.ir/
Shahid Ashrafi Esfahani