Kagoshima

  • Cod IATA: KOJ
  • Deserveste: Kagoshima, Japonia
  • Adresa: 822 Mizobechōfumoto, Kirishima-shi, Kagoshima-ken 899-6404
  • Telefon: 0995-73-3638
  • Website: http://www.koj-ab.co.jp/
Kagoshima