Komatsu

  • Cod IATA: KMQ
  • Deserveste: Komatsu, Japonia
  • Adresa: Japan, 〒923-0993 Ishikawa-ken, Komatsu-shi, 浮柳町Ukiyanagimachi
  • Telefon: 0761-21-9803
  • Website: http://www.komatsuairport.jp/
Komatsu